Agencja Reklamowa Rzeszów

  • ul. Hanasiewicza 10, 35-103 Rzeszów
  • biuro@roxart.pl
  • +48 517 398 997

Praca w ROXart

Wyślij CV na:

rekrutacja@roxart.pl

w tytule podaj stanowisko, o które się ubiegasz lub wypełnij formularz zgłoszeniowy.

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

 

Obecnie poszukujemy osób na stanowisko:

- Project Manager

- Graphic Designer

- Staż - Graphic Designer

- Telefoniczny doradca ds. marketingu

- Social Media Specialist

- Staż - front-end / web developer

- Stażysta / Praktykant

 

 

Stanowisko:

Zdjęcie (jpg, png):

Imię:

Nazwisko:

Ulica:

Miasto:

Kod pocztowy:

Województwo:

E-mail:

Nr. Telefonu:

Data ur.:

Student:

Prawo jazdy:

Wykształcenie:


Doświadczenie zawodowe:


Dodatkowe umiejętności:


Zainteresowania:


Dodatkowe informacje:


Zgoda:


W polu „Zgoda” powinna znajdować się klauzula:

Zgodnie z art. 6 pkt.1 lit. a,  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agencja Reklamowa Roxart Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 10, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym formularzu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi Kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest Agencja Reklamowa Roxart Sp. z o.o. w Rzeszowie, ul. Hanasiewicza 10. Podanie danych w zakresie określonym postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141) jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody. Formularz bez takiej zgody nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, przez okres 30 dni od zakończenia rekrutacji  lub do momentu cofnięcia zgody. Pan/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania ani przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

ROXART - Partner Google

Status Partnera Google otrzymują firmy wykazujące się wiedzą i umiejętnościami z zakresu Google Ads

agencja reklamowa rzeszow

Copyright © 2019 ROXart. Wszystkie prawa zastrzeżone.